2021. január 20. szerda, Sebestyén

EMVA-LEADER kifizetési kérelmek benyújtása

Tájékoztatjuk tisztelt nyertes pályázóinkat, hogy 2012. február 1-jével megnyílik az újabb elszámolási időszak. Ez az időszak 2012. május 31.-ig tart. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) 19/2012. (I. 20.) számú közleménye rendelkezik az EMVA-LEADER támogatások kifizetésének igényléséről. Az adott jogcím vonatkozásában a pályázatnak helyt adó, vagy részben helyt adó, jogerős támogatási határozattal rendelkező ügyfelek 2012. február 1. és május 31. között nyújthatják be a kifizetési kérelmet.

Az MVH felhívja a pályázók figyelmét a kapcsolódó rendeletek alapos áttanulmányozására, - tekintettel az esetleges jogszabály módosításokra (különösen a 2011. december 22-én hatályba lépett Vhr. módosításra - 124/2011. (XII. 21.) VM rendeletre). Az MVH közlemény csak kivonatosan tartalmazza az alkalmazandó jogszabályi rendelkezéseket.

A kifizetési kérelmet az MVH által rendszeresített, a közlemény mellékletét képező formanyomtatványokon, postai úton lehet benyújtani. A kifizetési kérelmet legkorábban 2012. február 1-jén, legkésőbb 2012. május 31-én lehet postára adni. A benyújtás helye a 2011. évben pályázó ügyfelek esetében az ügyfél lakóhelye vagy székhelye szerinti MVH regionális illetékességű kirendeltsége, a korábban pályázók esetében az illetékes LEADER HACS munkaszervezeti irodája (Homokhátság Fejlődéséért Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit KFT. 6000 Kecskemét, Vörösmarty u. 12.). Postai benyújtás esetén a benyújtás napja a borítékon szereplő postai bélyegző dátuma.

A 2009-ben meghirdetett LEADER-pályázathoz benyújtott kifizetési kérelmek vonatkozásában az ügyfél köteles a támogatási döntéssel jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 50%-át teljesíteni.

A 2010. december 23. után jogerőre emelkedett támogatási határozat esetén a támogatásban részesülő ügyfél a - helyt adó vagy részben helyt adó támogatási - határozat közlésétől számított 9 hónapon belül köteles kifizetési kérelmet benyújtani.

A 2011-ben meghirdetett LEADER-pályázat esetében az ügyfél köteles a támogatási határozattal jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 80%-át teljesíteni.

A Közösségi és a Vállalkozási alapú jogcímre benyújtott kifizetési kérelmek vonatkozásában:
a támogatásban részesülő ügyfél a helyt adó vagy részben helyt adó támogatási határozat közlésétől számított 9 hónapon belül köteles kifizetési kérelmet benyújtani.

Rendezvény, Képzés, Térségen belüli együttműködés és Tanulmányok jogcímre benyújtott kifizetési kérelmek vonatkozásában az ügyfél a támogatási határozat közlésétől számított 9 hónap elteltét követően megnyíló, első kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak alatt köteles kifizetési kérelmet benyújtani.

Kifizetési kérelem akkor nyújtható be, ha az ügyfél:
- szervezet nem áll csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárás, adósságrendezés alatt;
- természetes személy nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt.

A kifizetési kérelmek benyújtásának részletes szabályai megtalálhatók az MVH honlapján (www.mvh.gov.hu) a közlemények menüpont alatt: 19/2012. (I. 20.) számú közlemény.
Esetleges kéréseivel, észrevételeivel a kifizetési kérelemmel kapcsolatban forduljon a helyi LEADER HACS irodához (6000 Kecskemét, Vörösmarty u. 12.).
Kecskemét, 2012. január 26.

 

Vén Gabriella
munkaszervezet vezető

Programjaink

Partnereink

FELIRATKOZÁS A HÍRLEVÉLRE

Íratkozzon fel hírlevelünkre, hogy elsőként értesüljön híreinkről...

CSATLAKOZZ HOZZÁNK!