2020. szeptember 24. csütörtök, Gellért

EMVA-LEADER Kifizetési kérelmek benyújtásának határideje

Tájékoztatjuk a Tisztelt Pályázókat, hogy az EMVA-LEADER kifizetési kérelmek benyújtási módjáról a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 19/2012. (I. 20.) számú közleménye rendelkezik.

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásával a IV. tengely (LEADER) jogcímek keretében támogatott projektgazdák 2012. február 1. és május 31. között nyújthatják be kifizetési kérelmeiket. A kérelmeket az MVH honlapjáról letölthető formanyomtatványokon kell benyújtani, továbbá csatolni kell a közleményben előírt számlákat, bizonylatokat. Az ügyfél nem állhat csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárás, adósságrendezés, illetve végrehajtási eljárás alatt.
A 122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet (LEADER 1. kör) alapján benyújtott kifizetési kérelmek vonatkozásában az ügyfél köteles a támogatási döntéssel jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 50%-át teljesíteni. Azon ügyfeleinknek, akik 2010 decemberében, vagy azt követően kapták kézhez a támogatási határozatot, a benyújtást a jogszabály határidőhöz köti: adöntés kézhezvételétől számított 9 hónapon belül be kell nyújtaniuk az első kifizetési kérelmet, mellyel nem csak egyéb költséget, de beruházási kiadást is elszámolnak (23/2007. FVM r. 24. § (1)). Ha például az ügyfél 2011. május 3-án vette át a támogatási határozatot, akkor első kifizetési kérelmét legkésőbb 2012. február 3-án be kellett nyújtania postai úton a Homokhátság Nonprofit Kft.Munkaszervezeti irodájába.

A 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet (LEADER 2. kör) alapján benyújtott kifizetési kérelmek vonatkozásában:

Az ügyfél köteles a támogatási határozattal jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 80%-át teljesíteni. A Közösségi és a Vállalkozási alapú jogcímre benyújtott kifizetési kérelmek vonatkozásában az ügyfél a helyt adó vagy részben helyt adó támogatási határozat közlésétől számított 9 hónapon belül köteles kifizetési kérelmet benyújtani, amellyel olyan kiadás is elszámolásra kerül, amely nem minősül egyéb elszámolható kiadásnak.

LEADER Rendezvény, Képzés, Térségen belüli együttműködés és Tanulmányok jogcímrebenyújtott kifizetési kérelmek vonatkozásában az ügyfél a támogatási határozat közlésétől számított9 hónap elteltét követően megnyíló, első kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak alatt köteles kifizetési kérelmet benyújtani, amellyel olyan kiadás is elszámolásra kerül, amely nem minősül egyéb elszámolható kiadásnak (76/2011. (VII. 29.) VM r 3. § (8)).

Amennyiben az ügyfél közbeszerzési eljárást folytat le a beruházás kapcsán, az első kifizetési kérelem benyújtására (és a fejlesztés megvalósítására) érvényes határidő 6 hónappal meghosszabbodik, ha az ügyfél az előírt 9 hónapon belül igazolja a közbeszerzési eljárás megindítását (23/2007.FVM r. 33. § (4)). Ha pl. az ügyfél 2011. június 9-én vette át a támogatási határozatot és a közbeszerzési eljárás megindítását legkésőbb 2012. március 9-ig igazolta az MVH felé, az első kifizetési kérelmet 2012. szeptember 9-ig nyújthatja be.

A LEADER 2. kör keretében benyújtott pályázatra vonatkozó kifizetési kérelmeket az ügyfél lakóhelye vagy székhelye szerinti MVH regionális kirendeltséghez kell benyújtani. A benyújtási határidőkre a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet ide vonatkozó részei, valamint az MVH közleménye az irányadók.

Amennyiben a támogatási döntés közlésétől számított 24 hónap eltelt, és az ügyfél kifizetési kérelmet nem nyújtott be, úgy az MVH az ügyfelet végzésben nyilatkozattételre hívja fel. Az ügyfélnek ezt követően 15 napon belül kell nyilatkoznia, hogy a beruházását meg tudja valósítani, vagy lemond a támogatásról (23/2007. FVM r. 25. § (6)).

A kifizetési és módosítási kérelmek benyújtásával, valamint a közbeszerzési eljárás lefolytatásával kapcsolatos általános szabályokat a 23/2007. (IV.17.) FVM rendelet tartalmazza.

Kérdés esetén forduljanak az MVH központi ügyfélszolgálatához ( ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu, 06-1-374-3603), vagy munkaszervezetünkhöz (Homokhátság Fejlődéséért Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 6000 Kecskemét, Vörösmarty u. 12.).

Programjaink

Partnereink

FELIRATKOZÁS A HÍRLEVÉLRE

Íratkozzon fel hírlevelünkre, hogy elsőként értesüljön híreinkről...

CSATLAKOZZ HOZZÁNK!