2021. január 20. szerda, Sebestyén

Homokhátság hírei - 2012. december

Hamarosan lejár az első kifizetési kérelem benyújtásának meghosszabbított határideje!

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 76/2012. (VII.27.) VM rendelet alapján az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló, az alábbiakban felsorolt beruházási jogcímek jogcímrendeleteinek 2012. július 28-án hatályba lépett módosítása értelmében meghosszabbodott az első kifizetési kérelem benyújtására vonatkozó határidő 2012. december 31-ig, melyet az augusztusi hírlevelünk is részletezett.

A határidő közeli lejáratára tekintettel ismételten felhívjuk az érintett ügyfeleink figyelmét arra, hogy akik az első kifizetési kérelmük benyújtását az eredeti határidőben elmulasztották, 2012. december 31-ig nyújtsák be első kifizetési kérelmüket, amellyel olyan kiadás is elszámolásra kerül, amely nem minősül egyéb elszámolható kiadásnak.

Az elszámolási kötelezettség akkor minősül teljesítettnek, ha az MVH a benyújtott kifizetési kérelemre (kérelmekre) indult eljárásban a kérelemnek helyt adó, vagy – nem kizárólag egyéb elszámolható költségeket jóváhagyó – részben helyt adó határozatot hoz.


Figyelem! A határidő elmulasztása esetén igazolásnak helye nincs.
III. tengely


az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 136/2008. (X. 18.) FVM rendelet keretében a módosító rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő azon ügyek, amelyek esetén atámogatási kérelmet 2009. december 21. napjáig nyújtották be.
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 137/2008. (X. 18.) FVM rendelet keretében a módosító rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő azon ügyek, amelyek esetén a támogatási kérelmet 2009. január 12. napjáig nyújtották be.
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 160/2009. (XI. 19.) FVM rendelet keretében a módosító rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő azon ügyek, amelyek esetén a támogatási kérelmet 2009. december 21. napjáig nyújtották be.
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet keretében a módosító rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő azon ügyek, amelyek esetén a támogatási kérelmet 2009. december 21. napjáig nyújtották be.
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 138/2008. (X. 18.) FVM rendelet keretében a módosító rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő azon ügyek, amelyek esetén a támogatási kérelmet 2009. december 21. napjáig nyújtották be.


IV. tengely

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet keretében a módosító rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő azon ügyek, amelyek esetén a támogatási kérelmet 2009. november 16. napjáig nyújtották be.

 

További szükséges feltétel: Amennyiben az ügyfél nem nyújtotta be az első kifizetési kérelmet a támogatási határozat közlésétől számított 9 hónapon belül, a 76/2012. (VII.27.) VM módosító rendelet hatályba lépésekor

a támogatáshoz való jogosultság megszüntetésének, továbbá az ügyfél a határozat jogerőre emelkedését követő három évre a 2007-2013-as időszakban EMVA társfinanszírozásában nem terület- és állatlétszám alapú támogatásokra vonatkozó kizárásának lenne helye (a korábbi szabályozás alapján) vagy
az erre vonatkozó döntéseket az MVH meghozta, de azok még nem emelkedtek jogerőre vagy
ennek kapcsán bírósági felülvizsgálat van folyamatban. 

A módosítás értelmében a fentiek teljesülése esetén az ügyfél 2012. december 31-éig nyújthatja be első kifizetési kérelmet, amellyel olyan kiadás is elszámolásra kerül, amely nem minősül egyéb elszámolható kiadásnak. Ez azt jelenti, hogy az MVH a benyújtott kifizetési kérelemre vonatkozó döntésében nem egyéb elszámolható kiadásnak minősülő tételt is jóváhagy.

Nem sérülhet azonban az a feltétel, hogy az ügyfél köteles a támogatási határozat kézhezvételéről számított 24 hónapon belül legalább a támogatási döntéssel jóváhagyott támogatási összeg 50%-ával elszámolni - kivéve, ha a megvalósítási idő 24 hónap, vagy annál kevesebb, mert abban az esetben az irányadó megvalósítási határidőn belül kell a 80%-ban meghatározott elszámolási kötelezettséget teljesíteni. Teljesítettnek akkor tekinthető a feltétel, ha a benyújtott kifizetési kérelem (kérelmek) alapján az MVH kifizetési határozatában (határozataiban) összesen legalább ilyen arányú támogatást jóvá is hagy. A módosítás kizárólag az első kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszakot hosszabbította meg!

A rendeletmódosítással érintett ügyek esetén további hosszabbítás nem adható, még a közbeszerzés megfelelő igazolása esetén sem.

 

Nyomatékosan felhívjuk a figyelmet arra, hogy amennyiben az ügyfél a meghosszabbított időszakban sem nyújt be első kifizetési kérelmet, vagy nem nyújt be olyan kifizetési kérelmet mellyel olyan kiadás is elszámolásra kerül, amely nem minősül egyéb elszámolható kiadásnak az ügyfél támogatáshoz való jogosultsága megszűnik, továbbá az ügyfél által igénybevett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül. Az MVH a támogatási határozatot visszavonó és támogatáshoz való jogosultság megszűnését megállapító határozatában rendelkezik továbbá arról, hogy az ügyfél a határozat jogerőre emelkedését követő három évig a 2007-2013-as időszakban az EMVA társfinanszírozásában nem terület- és állatlétszám alapú támogatásokra nem nyújthat be támogatási kérelmet, illetve pályázatot, továbbá a már benyújtott, de jogerős döntéssel még el nem bírált pályázata, illetve támogatási kérelme elutasításra kerül. 

Felmerülő további információk érdekében a Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület munkaszervezeti iroda munkatársai az ügyfélszolgálati munkaidőn belül készséggel állnak szíves rendelkezésre.

 

Kecskemét, 2012. december 13.

Vén Gabriella
munkaszervezet-vezető

Programjaink

Partnereink

FELIRATKOZÁS A HÍRLEVÉLRE

Íratkozzon fel hírlevelünkre, hogy elsőként értesüljön híreinkről...

CSATLAKOZZ HOZZÁNK!