2021. január 17. vasárnap, Antal, Antónia

Homokhátság hírei - 2012. október

2012. októberben megjelentek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével falumegújításra és -fejlesztésre (102/2012. (X.I.) VM rendelet), valamint a vidéki örökség megőrzésére (103/2012. (X.I.) VM rendelet) igénybe vehető támogatásokhoz kapcsolódó VM rendeletek. Falumegújítás és - fejlesztés jogcím célterületei (102/2012. (X.I) VM rendelet)

Egy ügyfél által egy kérelemben igényelhető maximális támogatás: 30 millió Ft.

Valamennyi célterület vonatkozásábanTámogatási intenzitás: 100%
A támogatási intenzitások az egyes ügyfél kategóriák és célterületek esetében változatlanul maradtak a 135/2008. (X. 18.) FVM rendeletben foglaltakkal megegyezően.
Ügyfél lehet településen működő települési önkormányzat, települési kisebbségi önkormányzat, önkormányzati társulás, illetve telephellyel rendelkező nonprofit szervezet, valamint egyházi jogi személy.
Természetes személy esetén a rendeletben foglaltaktól eltérően az épületet érintő fejlesztésre vonatkozóan a támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás 70%-a.
A támogatási kérelmeket az MVH által rendszeresített, a 156/2012. (X.5.) számú MVH közleménymellékletét képező formanyomtatványon, postai úton 2012. október 15. és 2012. november 15. között lehet benyújtani.Az ügyfélen kívül, az egyéb jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tulajdonában lévő épületeken végrehajtott fejlesztés nem támogatható.
A támogatási kérelmet az ügyfél beruházás helye szerinti illetékes LEADER HACS levelezési címére kell elküldeni, mely a Tiszától a Homokhátságig LEADER Fejlesztési Csoport tervezési területén aHomokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület (6000 Kecskemét, Vörösmarty u. 12.).
A benyújtás napjának a borítékon szereplő postai bélyegző dátuma számít.
Falufejlesztéssel kapcsolatos további információkat kérhet személyesen a munkaszervezeti irodában (6000 Kecskemét, Vörösmarty u. 12.), hivatali időben, valamint az alábbi telefonszámon (76-505-781), illetve a weboldalon (www.homokhatsag-leader.hu) feltüntetett elérhetőségeken.


1. célterületa) helyi vagy országos védelem alatt nem álló, a település megjelenésében szereppel bíró alábbi épületek, épületrészek külső és az épület rendszeres látogathatóságának biztosítása esetén belső felújítására, korszerűsítésére, bővítésére, átalakítására, új épületrész kialakítására az alábbi épületekhez kapcsolódóan:
aa) települési szilárd burkolatú útvonalak mentén fekvő épületek,
ab) település központját alkotó vagy közvetlenül övező épületek,
ac) helyi turisztikai látványossághoz vagy a település megjelenésében szereppel bíró épülethez közvetlenül vezető útvonalak mentén fekvő épületek,
ad) az aa), ab) és ac) alpontban meghatározott épülethez kapcsolódó zöld felület rendezésére, parkoló kialakítására, létrehozására, fejlesztésére,
ae) az aa), ab) és ac) alpontban meghatározott épülethez kapcsolódó kerítés kialakítására, felújítására;
Általános tudnivalók:A célterület önállóan is támogatható.
A maximálisan igényelhető támogatás 15 millió Ft.
A célterülethez kapcsolódóan az épület, építmény felújításának, bővítésének, átalakításának keretében legfeljebb bruttó 15 %-os alapterület növekedés támogatható, amennyiben az az épület, építmény korszerűsítéséhez, funkciójának betöltéséhez kapcsolódóan szükséges.

 

2. célterületb) a település környezetét és megjelenését javító fejlesztésre (a továbbiakban: 2. célterület): kisléptékű infrastruktúra-fejlesztésre,
ba) az utak mentén elhelyezkedő járdák kivételével a védelem alatt nem álló közparkok, pihenőhelyek, sétányok kialakítására, fejlesztésére,
bb) az a) pont aa)-ac) alpontjában meghatározott útvonalak mentén zöldfelületek, látvány- és használati térelemek kialakítása, meglévők fejlesztésére;
bc) szelektív hulladékgyűjtő szigetek kialakítására, fejlesztésére.
Általános tudnivalók:A célterület önállóan is támogatható.
A maximálisan igényelhető támogatás 5 millió Ft.

 

4. célterületc) kültéri, közcélú feladatokat ellátó játszóterek kialakítására, meglévők korszerűsítésére, a játszótéri eszközök biztonságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendeletnek megfelelően.
Általános tudnivalók:A célterület önállóan is támogatható.
A maximálisan igényelhető támogatás 5 millió Ft.
Kültéri sporteszközök elszámolása támogatható

 

5. célterületd) kültéri, közcélú feladatokat ellátó, nem fedett sport és atlétikai pálya, kerékpáros pálya gördeszka pálya kialakítására, fejlesztésére, a hozzá kapcsolódó szociális és kiszolgáló helyiségek kialakítására, felújítására.
Általános tudnivalók:A célterület önállóan is támogatható.
A maximálisan igényelhető támogatás 10 millió Ft.

 


A vidéki örökség jogcím célterületei (103/2012. (X.I) VM rendelet)


Egy ügyfél által egy kérelemben igényelhető maximális támogatás: 25 millió Ft.

Valamennyi célterület vonatkozásábanTámogatási intenzitás: 100%
A támogatási intenzitások az egyes ügyfél kategóriák és célterületek esetében változatlanul maradtak a 138/2008. (X. 18.) FVM rendeletben foglaltakkal megegyezően.
Ügyfél lehet településen működő települési önkormányzat, települési kisebbségi önkormányzat, önkormányzati társulás,illetve telephellyel rendelkező nonprofit szervezet, valamint egyházi jogi személy.
Természetes személy esetén a rendeletben foglaltaktól eltérően az épületet érintő fejlesztésre vonatkozóan a támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás 70%-a.
Az ügyfélen kívül, az egyéb jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tulajdonában lévő épületeken végrehajtott fejlesztés nem támogatható.
A támogatási kérelmeket az MVH által rendszeresített, a 155/2012. (X.5.) számú MVH közleménymellékletét képező formanyomtatványon, postai úton 2012. október 15. és 2012. november 15. között lehet benyújtani.
A támogatási kérelmet az ügyfél beruházás helye szerinti illetékes LEADER HACS levelezési címére kell elküldeni, mely a Tiszától a Homokhátságig LEADER Fejlesztési Csoport tervezési területén aHomokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület (6000 Kecskemét, Vörösmarty u. 12.).
A benyújtás napjának a borítékon szereplő postai bélyegző dátuma számít.
Vidéki örökség megőrzésével kapcsolatos további információkat kérhet személyesen a munkaszervezeti irodában (6000 Kecskemét, Vörösmarty u. 12.), hivatali időben, valamint az alábbi telefonszámon (+36/76-505-781), illetve a weboldalon (www.homokhatsag-leader.hu) feltüntetett elérhetőségeken.

1. célterületa) helyi vagy országos védelem alatt álló építmény, építményrész esetén (a továbbiakban: 1. célterület):
aa) az építmény, építményrész külső felújítására, restaurálására,
ab) az építmény, építményrész rendszeres látogathatóságának biztosítása esetén az építmény, építményrész belső felújítására, korszerűsítésére, restaurálására,
ac) az építmény, építményrész rendszeres látogathatóságának biztosítása esetén az építmény közvetlen megközelítését szolgáló gyalogutak kialakítására,
ad) építmény rendszeres látogathatóságának biztosítása esetén parkoló kialakítására,
ae) az építményhez, építményrészhez kapcsolódó zöld felület rendezésére, létrehozására, felújítására,
af) az építményhez, építményrészhez kapcsolódó kerítés kialakítására, felújítására.
Általános tudnivalók:A célterület önállóan is támogatható.
A maximálisan igényelhető támogatás 20 millió Ft.
Az (1) bekezdés a) pont aa)-ab) alpontjában meghatározott célterülethez kapcsolódóan az épület, építmény felújításának keretében legfeljebb bruttó 15 %-os alapterület növekedés támogatható, amennyiben az az épület, építmény korszerűsítéséhez, funkciójának betöltéséhez kapcsolódóan szükséges.

 

2. célterületb) a természeti és a történelmi tájkép, valamint az azt alkotó táji elemek állapotának javítására, kialakítására az alábbiak szerint (a továbbiakban: 2. célterület):
ba) természeti és történelmi látnivalók bemutatását elősegítő, már meglévő útvonal mentén új pihenőhelyek létesítésére, meglévők felújítására,
bb) természeti és történelmi látnivalók közvetlen környezetének rehabilitációjára.
Általános tudnivalók:A célterület önállóan is támogatható.
A maximálisan igényelhető támogatás 5 millió Ft.

 

3. célterületc) helyi identitás fejlesztését és megőrzését, környezeti tudatosságot elősegítő intézkedések megvalósítására az alábbiak szerint (a továbbiakban: 3. célterület):
ca) tanösvény, tematikusút, túraútvonalak kialakítására, felújítására,
cb) tájékoztató kiadványok készítésére a helyi természeti és történelmi értékekről, a környezet védelméről,
cc) helyi természeti, történelmi és kulturális értékekről, környezet védelméről táblák készítésére és elhelyezésére.
Általános tudnivalók:A célterület önállóan is támogatható.
A maximálisan igényelhető támogatás 3 millió Ft.

 

4. célterületd) építmény, építményrész helyi védetté nyilvánítása érdekében a helyi építmények felmérésére irányuló értékvizsgálat elvégzésére, beleértve az ehhez kapcsolódó szakmai anyagok elkészítését.
Általános tudnivalók:A célterület önállóan is támogatható.
A maximálisan igényelhető támogatás 1 millió Ft.

 


Kecskemét, 2012. október 05.


Dr. Vén Gabriella
munkaszervezet-vezető

Programjaink

Partnereink

FELIRATKOZÁS A HÍRLEVÉLRE

Íratkozzon fel hírlevelünkre, hogy elsőként értesüljön híreinkről...

CSATLAKOZZ HOZZÁNK!