2020. szeptember 21. hétfő, Máté, Mirella

Pályázati lehetőség mikrovállalkozások számára

Megjelent az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére fordítható támogatás 2011-es kiírásának részletes pályázati feltételeiről szóló 33/2011 (IV.28.) VM rendelet, mely az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program sarkalatos pontja.

A támogatás célja a vidéki térségekben új mikrovállalkozások létrehozásának, illetve működő mikrovállalkozások beruházásainak, műszaki-technológiai fejlesztésének támogatása által a vállalkozói aktivitás, a versenyképesség, az innovációs képesség ösztönzése, munkahelyek megtartása és újak létrehozása, valamint a gazdasági szerkezet fejlesztése.
2011. június 15. és július 15. között legfeljebb 35 millió forint támogatásra pályázhatnak működő, vagy induló mikrovállalkozások, továbbá azok a természetes személyek, akik vállalják, hogy a támogatás megítélését követően az első kifizetési kérelem benyújtásának időpontjáig egyéni vállalkozóként nyilvántartásba veteti magát és tevékenységét, amennyiben főállású alkalmazottat nem foglalkoztat, főállásban ekként végzi.

Az ÚMVP-ben összesen 7 milliárd forint áll rendelkezésre a legkisebb cégek, vállalkozások támogatására, melyből az ügyfelek utólagos finanszírozás keretén belül nem hátrányos településen 60%, hátrányos településen 65%-os intenzitás mellett részesülhetnek támogatásban.
A pályázat keretében támogatás vehető igénybe a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő eszközökre, a gazdasági tevékenységgel érintett épülethez, épületrészhez, építményrészhez tartozó, a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építési munkára, új épület, építmény kialakítására, a meghatározott, csak a gazdasági tevékenységgel érintett épülethez vagy épületrészhez kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztésre, minőségbiztosítási és környezetirányítási rendszer, szabvány bevezetésére; valamint a vállalkozás támogatható tevékenységét közvetlenül szolgáló szoftver licencek ellenértékére.
Az előző évek rendeleteihez képest az idei rendelet számos újítást tartalmaz, melynek célja, hogy egyértelmű és ügyfélbarát legyen a szabályozás.
Fontos kiemelni, hogy a harmadik fordulóban a városi rangot birtokló települések nem vehetnek igénybe támogatást, számukra az Új Széchenyi Terv pályázati kiírásai biztosítanak lehetőséget.
A kérelmek értékelési szempontrendszerében az idei évtől kiemelt jelentőséget kap a munkahelyteremtés, azaz hogy a támogatott vállalkozás hoz-e létre új munkahelyeket.
További változás az előző évekhez képest az idei rendeletben, hogy ha az ügyfél bizonyos – a támogatás tárgyát alátámasztó dokumentumot a kérelem benyújtására nyitva álló határidőn belül nem nyújtja be vagy hiányosan nyújtja be, hiánypótlásnak nincs helye!
A mikrovállalkozások támogatásának odaítéléséről eddig a LEADER Helyi Akciócsoportok dönthettek, az ÚMVP Irányító Hatósága azonban a pályázatot az idei évben központi intézkedéssé tette, a támogatási kérelmek gyorsabb feldolgozása érdekében. A koordinációs, tanácsadási tevékenységet azonban továbbra is a Helyi Akciócsoport látja el, így segítségért, tanácsért forduljanak bizalommal az Akciócsoport munkatársaihoz.
A rendelet teljes szövege elérhető a Homokhátság Nonprofit Kft. weboldalán a www.homokhatsag-leader.hu címen.

 

Kecskemét, 2011. május 17.


Vén Gabriella
munkaszervezet-vezető

Programjaink

Partnereink

FELIRATKOZÁS A HÍRLEVÉLRE

Íratkozzon fel hírlevelünkre, hogy elsőként értesüljön híreinkről...

CSATLAKOZZ HOZZÁNK!