2021. január 20. szerda, Sebestyén

ÚMVP III. tengely kifizetési kérelmek benyújtásának határideje

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásával a III. tengely (Falumegújítás-és fejlesztés, Vidéki örökség megőrzése, Mikro-vállalkozások létrehozása és fejlesztése, Turisztikai tevékenységek ösztönzése) jogcímek keretében támogatott projektgazdák 2012. február 1. és május 31. között kifizetési kérelmeket nyújthatnak be.

ÚMVP III. tengely mind a 4 jogcím kifizetési kérelmeinek esetében

- III. tengely - 1. kör: 2010. december 23. előtt jogerőre emelkedett támogatási határozat esetén (a jogerőre emelkedés a határozat közlésétől számított 15 nap) a megvalósítási határidőn belül az ügyfél a támogatási határozattal jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 50 %-át köteles teljesíteni.

- III. tengely 2. kör: 2010. december 23. és 2011. március 5. között jogerőre emelkedetttámogatási határozat esetén (a jogerőre emelkedés a határozat közlésétől számított 15 nap): az első kifizetési kérelem benyújtását a jogszabály határidőhöz köti: az ügyfél a helyt adó vagy részben helyt adó támogatási határozat közlésétől számított 9 hónapon belül köteles kifizetési kérelmet benyújtani, amellyel olyan kiadás is elszámolásra kerül, amely nem minősül egyéb elszámolható kiadásnak. A támogatási határozat közlésétől számított 24 hónapon belül pedig köteles legalább a jóváhagyott támogatási összeg 50%-ával elszámolni. Ezt a rendelkezést azonban nem kell alkalmazni abban az esetben, ha a közbeszerzéssel megvalósuló költsége a közbeszerzés eredményeként csökken.
2011. március 5. előtt jogerőre emelkedett támogatási határozata esetén:

Az ügyfél a megvalósítási határidőn belül a jóváhagyott elszámolható kiadások legalább 50%-átköteles teljesíteni, ezt a rendelkezést azonban nem kell alkalmazni abban az esetben, ha a közbeszerzéssel megvalósuló költsége a közbeszerzés eredményeként csökken.

2011. március 5. után jogerőre emelkedett támogatási határozat esetén (a jogerőre emelkedés a határozat közlésétől számított 15 nap): az ügyfél a támogatási határozat közlésétől számított 9 hónapon belül köteles kifizetési kérelmet benyújtani, amellyel olyan kiadás is elszámolásra kerül, amely nem minősül egyéb elszámolható kiadásnak. Az ügyfél a megvalósítási határidőn belül a jóváhagyott elszámolható kiadások legalább 80%-át köteles teljesíteni, ezt a rendelkezést azonban nem kell alkalmazni abban az esetben, ha a közbeszerzéssel megvalósuló költsége a közbeszerzés eredményeként csökken. Emellett köteles a támogatási határozat kézhezvételétől számított 24 hónapon belül legalább a jóváhagyott kiadások 50%-ával elszámolni. Ez alól kivétel, ha a megvalósítására nyitva álló időszak 2 év, mert ebben az esetben az ügyfél a támogatási határozat kézhezvételétől számított 24 hónapon belül legalább a jóváhagyott kiadások 80%-ával köteles elszámolni.

Amennyiben az ügyfél az előírt határidőket nem tartja be, vagy az előírt 50%-os vagy 80%-os teljesítési minimumot megsérti, úgy az MVH a kérelmet határozattal elutasítja. Az ügyfél támogatáshoz való jogosultsága megszűnik, továbbá az ügyfél által igénybevett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.

Amennyiben az ügyfél legalább 80%-os elszámolására kötelezett, és a jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 50%-át teljesíti, de nem éri el az összeg 80%-át, a kifizetési határozattal jóváhagyott támogatás, úgy a támogatás halmozott összegét 20%-kal csökkenteni kell. Amennyiben az ügyfél a jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 50%-át nem teljesíti, úgy az előző bekezdésben foglaltak alkalmazandóak.

Amennyiben az ügyfél kizárólag azért nem tudja határidőn belül megvalósítani a műveletet, mert a megvalósításhoz szükséges hatósági engedélyekkel nem rendelkezik, de a megszerzésre irányuló eljárást a határidő lejárta előtt megindította és ezt az MVH felé hitelt érdemlően igazolja, valamint a jogerős engedély(eke)t az utolsó kifizetési kérelméhez csatolja, úgy a határidőt megtartottnak kell tekinteni.

Figyelem! Azok az ügyfelek, akik a III. tengely 2. körében Turisztikai tevékenységek ösztönzésére pályáztak, a kifizetési kérelmet kizárólag az elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével, ügyfélkapun keresztül nyújthatják be! A postai úton beküldött kifizetési kérelmeket tekintettel a 44/2011. (V. 26.) VM rendelet 15. § (1) bekezdésére, valamint a 2007. évi XVII. törvény 56. § (2) b) pontjára, a Hivatal érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A kifizetési kérelmek benyújtásáról az alábbi MVH-közlemények rendelkeznek:

III. tengely: Mikro-vállalkozások létrehozása-és fejlesztése jogcím: 6/2012. (I.20.) MVH közlemény

III. tengely: Turisztikai tevékenységek megőrzése jogcím: 7/2012. (I.20.) MVH közlemény

III. tengely: Falumegújítás-és fejlesztés jogcím: 8/2012. (I.20.) MVH közlemény

III. tengely: Vidéki örökség megőrzése jogcím: 9/2012. (I.20.) MVH közlemény

A kifizetési és módosítási kérelmek benyújtásával, valamint a közbeszerzési eljárás lefolytatásával kapcsolatos általános szabályokat a 23/2007. (IV.17.) FVM rendelet tartalmazza.

Kérdés esetén forduljanak az MVH központi ügyfélszolgálatához ( ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu, 06-1-374-3603), vagy munkaszervezetünkhöz (Homokhátság Fejlődéséért Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 6000 Kecskemét, Vörösmarty u. 12.).

Vén Gabriella
munkaszervezet vezető

Programjaink

Partnereink

FELIRATKOZÁS A HÍRLEVÉLRE

Íratkozzon fel hírlevelünkre, hogy elsőként értesüljön híreinkről...

CSATLAKOZZ HOZZÁNK!